ขายของออนไลน์ ไม่ยื่นภาษีมีความผิดหรือเปล่า ?

ขายของออนไลน์ ไม่ยื่นภาษีมีความผิดหรือเปล่า ? พ่อค้า-แม่ค้าที่ขายของออนไลน์ แล้วมีรายได้เกิดขึ้น ต้องมีหน้าที่ไปยื่นภาษีด้วยนะ โดยหากพบการหลีกเลี่ยงยื่นภาษี จะมีความผิดและบทลงโทษทางกฎหมาย ดังนี้

1. กรณีไม่ได้ยื่นแบบภาษีภายในเวลาที่กำหนด ต้องเสียเงินเพิ่ม 1.5% ต่อเดือนของภาษีที่ต้องจ่าย นับตั้งแต่วันที่พ้นกำหนดให้ยื่นแบบจนถึงวันชำระภาษี และมีโทษปรับทางอาญาไม่เกิน 2,000 บาท

2. กรณียื่นเสียภาษีไม่ครบจำนวน จะต้องเสียค่าปรับ 1-2 เท่าของจำนวนภาษีที่ต้องจ่ายทั้งหมด

3. เจตนาละเลยไม่ยื่นแบบภาษีภายในกำหนดเพื่อหนีภาษี จะมีโทษปรับไม่เกิน 5,000 บาท หรือจำคุกสูงสุด 6 เดือน หรือทั้งจำทั้งปรับ

4. จงใจแจ้งข้อความเท็จ หรือแสดงหลักฐานเท็จเพื่อหนีภาษี จะมีโทษจำคุกตั้งแต่ 3 เดือน ถึง 7 ปี และปรับตั้งแต่ 2,000-200,000 บาท

ภาษี e-payment ที่คนขายของออนไลน์ต้องรู้ !

ตั้งแต่ปี 2563 มีการประกาศใช้ พ.ร.บ.เก็บภาษีผู้ค้าออนไลน์ หรือ กฎหมายอีเพย์เมนต์ (e-Payment) เพื่อส่งข้อมูลการรับโอนเงินผ่านธนาคารให้กรมสรรพากรตรวจสอบการเสียภาษี โดยธนาคารจะส่งข้อมูลให้กรมสรรพากรก็ต่อเมื่อมียอดฝากหรือรับโอนเงิน รวมกันทุกช่องทางทั้งเคาน์เตอร์ธนาคาร ตู้เอทีเอ็ม และ Internet Banking (ไม่รวมการโอนเงินให้บัญชีตนเองและคนอื่น) ในแต่ละธนาคาร ตามหลักเกณฑ์ ดังนี้

1. ฝากหรือรับโอนเงินทุกบัญชีตั้งแต่ 3,000 ครั้ง/ปี

นับเฉพาะจำนวนครั้งที่รับโอนเงิน คือถ้าปีนั้นรับโอนถึง 3,000 ครั้ง โดนตรวจสอบหมด ไม่ว่ามูลค่าเงินจะมากน้อยแค่ไหนก็ตาม

2. ฝากหรือรับโอนเงินทุกบัญชีรวมกันตั้งแต่ 400 ครั้ง และมียอดเงินรวมกันตั้งแต่ 2 ล้านบาท/ปีขึ้นไป

– ต้องเข้า 2 เงื่อนไข ทั้งจำนวนครั้งและมูลค่าเงิน เช่น ยอดโอน 400 ครั้ง มูลค่ารวม 2.5 ล้านบาท แบบนี้คือโดนตรวจสอบ

– แต่ถ้าเป็น ยอดโอน 400 ครั้ง มูลค่ารวม 1 ล้านบาท แบบนี้จะไม่โดนตรวจสอบ หรือยอดโอน 300 ครั้ง มูลค่า 3 ล้านบาท ก็ไม่โดนตรวจสอบเช่นกัน

ทั้งนี้ การนับยอดทำธุรกรรมจะเป็นแบบปีต่อปี คือ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม ของปีนั้น ๆ โดยข้อมูลที่่ส่งจะแยกเป็นรายสถาบันการเงิน และผู้ให้บริการเงินอิเล็กทรอนิกส์ ไม่ได้รวมข้อมูลหรือเชื่อมโยงกัน

เท่ากับว่า กฎหมายฉบับนี้ส่งผลโดยตรงต่อคนขายของออนไลน์ที่มักจะรับโอนเงินเป็นจำนวนหลายครั้งในแต่ละปี ซึ่งกรมสรรพากรจะสามารถตรวจสอบได้หากผู้ค้าออนไลน์เลี่ยงการยื่นภาษีเงินได้ฯ

รู้แบบนี้แล้ว ใครที่มีรายได้จากธุรกิจขายของออนไลน์และถึงเกณฑ์ที่ต้องเสียภาษี ก็อย่าลืมนำวิธีที่เราบอกไปคำนวณด้วยตัวเองดูก่อนเลย จะได้วางแผนการยื่นภาษีตั้งแต่เนิ่น ๆ นั่นเอง